ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นประโยคที่เราได้ยินกันเป็นประจำในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา คำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” หมายความว่า พอมี พออยู่ พอกิน พอประมาณ ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ได้เป็นแบบอย่างให้กับประชาชนชาวไทยเสมอมา ในจังหวัดสมุทรสงครามก็มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่อยากให้ได้ศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างกันค่ะ
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ คุณสุชล สุขเกษม ต้นแบบด้านเกษตรผสมผสาน (ปัจจุบันเป็นประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี) ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนาที่ดินของตนเองบนพื้นที่เล็กๆ เพียงแค่  1 ไร่
ภายในพื้นที่ 1 ไร่นั้นประกอบไปด้วยกิจกรรมเกษตรผสมผสาน อาทิ การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกไม้ยืนต้นที่สามารถให้ผลผลิตและเก็บขายได้อย่างมะพร้าว มะม่วง ควบคู่ไปกับการเลี้ยงหมู ไก่ นกกระทา ปลา และกุ้ง (เลี้ยงในตะกร้า) เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่ามากที่สุด นอกจากนี้ยังมีการนำมูลของเป็ดและไก่ที่เลี้ยงไว้มาหมักเป็นแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือน รวมถึงการนำน้ำมันที่เหลือใช้จากในครัวเรือนมากลั่นให้เป็นไบโอดีเซลด้วย

ด้วยเหตุนี้เอง คุณสุชล สุขเกษม จึงได้รับการนับถือเป็นบุคคลต้นแบบในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งคุณสุชลเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปศึกษาเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ยังได้รับเลือกจากกรมประมงให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านการประมงอีกด้วย
สามารถติดต่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน คุณสุชล สุขเกษม โทร. 034-715051, 086-178-4157
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก เศรษฐกิจพอเพียง.net, juth.net