Cook / Demi-Chef

Baantip Suantong Resort

รายละเอียดตำแหน่ง

Salary :                                  15,000 บาท ขึ้นไป / (ขึ้นกับความสามารถ)
เงินเดือน   

Types of employees :            Full time 
ประเภทงาน                            เต็มเวลา

Area :                                    Samut Songkhram
ปฏิบัติงานที่จังหวัด                สมุทรสงคราม  

Education :                          Mathayom 3 +
การศึกษา                              วุฒิ ม.3 ขึ้นไป  

Experience :                        1  Year (ปี)
ประสบการณ์การทำงาน

Gender :                              Male/Female
เพศ                                      ชาย / หญิง

Age :                                    Not older than 50 years old
อายุ                                      อายุไม่เกิน 50 ปี

Unit :                                   1 อัตรา
จำนวนรับ                                      

Job Qualifications

ข้อกำหนด

1.รักการทำอาหาร มีพื้นฐานอาหารไทย และพื้นฐานการตกแต่งจาน
2.
รักความสะอาด และมีระเบียบวินัย ไม่ดื่มสุรา หรือของมึนเมา หรือเป็นผู้ติดสุรา ไม่สูบบุหรี่ มีสุขภาพแข็งแรง
3.มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา
4.ขยัน อดทน ซื่อสัตยสุจริต มีใจรักงานบริการ มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และปฎิบัติตามได้ ไม่เกี่ยงงาน
5.
สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามหน้าที่
6.เปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ  พร้อมเรียนรู้งาน เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และนำความรู้ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ได้
7.มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
8.มีประสบการณ์ทำครัวร้านอาหาร หรือโรงแรม รีสอร์ท อย่างน้อย 1 ปี
9.หากสามารถเข้างานช่วงเช้ามืด หรือ เลิกงานดึกได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
10.หากมีความสามารถอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายๆอย่าง ในด้านต่อไปนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ: ทำขนมไทย/เบเกอร์รี่/เพสตรี้ แกะสลักผักผลไม้ จัดดอกไม้ อาหารจีน / ฝรั่ง – นานาชาติ / อาหารฮาลาล

 

Job Details

รายละเอียดงาน

1.เปิดครัว เตรียมอุปกรณ์-ภาชนะ, จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องปรุงต่างๆ ในการประกอบอาหารได้เป็นอย่างดี ให้สดใหม่ และมีพร้อมใช้งาน
2.
ปรุงอาหารที่ได้รับมอบหมายได้ตามมาตรฐานคุณภาพ และรสชาติของรีสอร์ท ตามที่หัวหน้าครัวกำหนด
3.ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในครัว รักษาสภาพอุปกรณ์ เครื่องใช้ ให้สะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ และมีความปลอดภัยในการทำงาน
4.ควบคุมการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าที่สุด ลดการสูญเสีย หรือ รั่วไหล
5.ปฏิบัติตามหลักการทำงานอย่างปลอดภัยภายในครัว และการปรุงอาหารให้ถูกสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด
6.ช่วยเหลือสมาชิกทีมงานครัว และทีมงานจัดเลี้ยง ในการจัดไลน์อาหารบุฟเฟ่ต์ การทำของตกแต่งจานอาหาร ไลน์อาหาร หรือโต๊ะอาหาร
7.ทำอาหารใส่บาตร, ทำอาหารเช้า กลางวัน เย็น หรือมื้อดึก ตามใบงาน หรือคำสั่งของหัวหน้าครัว
8.ปิดครัว ทำความสะอาดครัวร่วมกันกับทีมงานครัว พร้อมช่วยเตรียมอุปกรณ์ หรือส่วนประกอบสำหรับเช้าวันต่อไป
9.ช่วยเหลือหัวหน้าครัวเพื่อรักษามาตรฐานอย่างเคร่งครัด ในการเรื่องการถนอมอาหาร, เก็บรักษาวัตถุดิบ และอาหารต่างๆ อย่างถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
10.รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัด

Welfare

สวัสดิการ

– ประกันสังคม
– วันหยุดพักผ่อนประจำปี
– วันหยุดนักขัตฤกษ์
– วันหยุดประจำสัปดาห์ อย่างน้อย 4 วัน / เดือน
– สวัสดิการ อาหารกลางวันพนักงาน
– ส่วนลดพนักงานตามโครงสร้างสวัสดิการของบริษัทฯ ในการเข้าใช้บริการของรีสอร์ท
– ที่จอดยานพาหนะ
– ชุดพนักงาน
– ปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
– โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
– เงินช่วยเหลือ การจัดงานศพพนักงาน และครอบครัว
– รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
– การฝึกอบรม และพัฒนา
– งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี
– สวัสดิการ เงินสังสรรค์วันเกิด
– ค่าล่วงเวลา

Contact

ข้อมูลติดต่อ

Human Resources Department
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 034-761-753 (-6)