พนักงานบริการทั่วไป

Baantip Suantong Resort

รายละเอียดตำแหน่ง

Salary :                                  320 บาท/วัน (40 บาท/ชั่วโมง)
เงินเดือน   

Types of employees :            Part time 
ประเภทงาน                            ชั่วคราว

Area :                                    Samut Songkhram
ปฏิบัติงานที่จังหวัด                สมุทรสงคราม  

Education :                          Higher Vocational Certificate / Mathayom 6
การศึกษา                              ปวส หรือ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป  

Experience :                        0  Year (ปี)
ประสบการณ์การทำงาน

Gender :                              Male/Female
เพศ                                      ชาย / หญิง

Age :                                    20 – 40 years old
อายุ                                      20 – 40 ปี

Unit :                                   3 อัตรา
จำนวนรับ                                      

Job Qualifications

ข้อกำหนด

1.มีใจรักงานบริการ บุคคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพเรียบร้อย
2.ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีประวัติติดยาเสพติด ไม่ติดสุรา-บุหรี่ ไม่ติดการพนัน มีสุขภาพร่างกายเเข็งแรง
3.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา มีความคล่องตัว และกระตือรือร้นในการทำงาน
4.สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์-วันนักขัตฤกษ์ได้ สามารถปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานได้ตามตารางงานที่กำหนด โดยจะมีวันหยุดธรรมดา หรือ อาจมีหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับตารางเวลาทำงาน
5.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถเข้ากับบุคคลอื่น และทำงานเป็นทีมได้
6.หากเป็นเพศชายที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือศึกษาวิชาทหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7.หากมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8.หากมีประสบการณ์ในสายงานโรงแรม จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

Job Details

รายละเอียดงาน

1.ให้บริการลูกค้า และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการของรีสอร์ท ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่เป็นมิตร มีกิริยามารยาทที่ดี
2.
สร้างความประทับใจ และประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
3.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด

Contact

ข้อมูลติดต่อ

Human Resources Department
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 034-761-753 (-6)