ช่างไฟฟ้า (ELECTRICAL ENGINEER)

Baantip Suantong Resort

รายละเอียดตำแหน่ง

Salary :                                  10,000 บาท ขึ้นไป/เดือน หรือตามประสบการณ์
เงินเดือน   

Types of employees :            Full Time 
ประเภทงาน                            เต็มเวลา

Area :                                    Samut Songkhram
ปฏิบัติงานที่จังหวัด                สมุทรสงคราม  

Education :                          High Vocational Certificate
การศึกษา                              ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

Experience :                        2 – 5 year(s)
ประสบการณ์การทำงาน

Gender :                              Male / Female
เพศ                                       ชายหญิง

Unit :                                   1 อัตรา
จำนวนรับ                                      

Job Qualifications

ข้อกำหนด

 1. เพศชายอายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 3. มีความรู้ภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. หากมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ “ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร” จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีประสบการณ์ด้านงานช่างไฟฟ้า หรืออิเล็คโทรนิค / อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรือระบบเน็ตเวิร์ค ในโรงแรม/อพาร์ทเมนต์/อาคาร อย่างน้อย 1 ปี
 6. มีทักษะพื้นฐานด้านเครื่องกล โยธา งานไม้ เช่น กระแสไฟฟ้ากระแสสลับ และกระแสไฟฟ้าแบบ 3 เฟส ระบบท่อประปา ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบเสียง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. เรียนรู้ได้เร็ว และสามารถทำงานเป็นทีมได้

Job Details

รายละเอียดงาน

 1. ปฏิบัติงานการบำรุงรักษาโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความสะดวกสบายของแขก และพนักงาน
 2. ทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์สำคัญ และอุปกรณ์เสริมให้แล้วเสร็จตามกำหนด
 3. ดูแลทรัพย์สินของโรงแรมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 4. ปฏิบัติงานตามแผนการทำความสะอาด และการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่
 5. ปฏิบัติงานตามใบสั่งงานซ่อมแต่ละใบที่อยู่ในแผนการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
 6. ซ่อมแซมระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการแผนก
 7. ช่วยเหลืองานทั่วไปของแผนก
 8. พร้อมปฏิบัติงานเป็นกำลังเสริมสำหรับแผนกอื่นๆ เมื่อได้รับการร้องขอ
 9. ซ่อมแซมและเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่ชำรุด
 10. ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องยนต์กลไก และไฟฟ้าทั้งหมด ตามที่ได้รับมอบหมาย
 11. ดำเนินการ และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีที่เหมาะสมกรณีที่การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตราย
 12. ติดตั้งระบบแสง เสียงเพื่อการใช้งานวาระพิเศษ
 13. ดูแลอุปกรณ์เสียงแสง อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย ซ่อมแซมเครื่องรับโทรทัศน์ โทรศัพท์ เครื่องเล่นวิดีโอ วิทยุ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
 14. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำสั่งอื่นๆ ของบริษัทฯอยู่เสมอ
 15. ให้ความร่วมมือกับแผนกอื่นๆในการบริการลูกค้า
 16. ดูแลความพร้อมเรื่องการดับเพลิง การรักษาความปลอดภัย การประหยัดพลังงานและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

Welfare

สวัสดิการ

-Birthday Gift

-Employee Discounts / Employee Prices

-First & Second Child Gift

-Increasing vocational Day-Off for each passing year. (Based on Company Policy)

-Medical Support Allowance

-การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

-ค่าโทรศัพท์

-ประกันสังคม

-ลาบวช

-เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

-เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

-เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

Contact

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายบุคคล

อีเมล์ : [email protected]

เบอร์โทรศัพท์ : 034-761-753 (-6)