Bell Boy

Baantip Suantong Resort

รายละเอียดตำแหน่ง

Salary :                                  9,540 – 11,000  บาท
เงินเดือน   

Types of employees :            Full – time
ประเภทงาน                            เต็มเวลา   

Area :                                    Samut Songkhram
ปฏิบัติงานที่จังหวัด                สมุทรสงคราม  

Education :                          Vocational Certificate / Mathayom 3
การศึกษา                              ปวช หรือ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป  

Experience :                        0  Year (ปี)
ประสบการณ์การทำงาน

Gender :                              Male
เพศ                                      ชาย

Age :                                    20 – 40 years old
อายุ                                      20 – 40 ปี

Unit :                                   1 อัตรา
จำนวนรับ                                      

Job Qualifications

ข้อกำหนด

1.มีใจรักงานบริการ บุคคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพเรียบร้อย
2.
ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีประวัติติดยาเสพติด ไม่ติดสุรา-บุหรี่ ไม่ติดการพนัน มีสุขภาพร่างกายเเข็งแรง
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา มีความคล่องตัว และกระตือรือร้นในการทำงาน
4.สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์-วันนักขัตฤกษ์ได้ สามารถปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานได้ตามตารางงานที่กำหนด โดยจะมีวันหยุดธรรมดา หรือ อาจมีหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับการจัดตารางเวลาในแต่ละเดือน
5.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถเข้ากับบุคคลอื่น และทำงานเป็นทีมได้
6. ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือศึกษาวิชาทหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7.หากมีมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8.หากมีประสบการณ์ในสายงานโรงแรม จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
9.หากขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

Job Details

รายละเอียดงาน

1.ให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการของรีสอร์ทด้วยอัธยาศัยไมตรีที่เป็นมิตร มีกิริยามารยาทที่ดี
2.
ให้การต้อนรับด้วยรอยยิ้ม และมารยาทไทยที่ดีงาม สร้างความประทับใจ และประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
3.ดูแลสัมภาระให้ลูกค้า นำพาลูกค้า และสัมภาระต่างๆส่งห้องพัก และช่วยเหลือลูกค้าในการขนย้ายสัมภาระต่างๆ ตลอดเวลาที่ลูกค้าใช้บริการอยู่ภายในพื้นที่รีสอร์ท รวมถึงช่วยเหลือทีมงานแผนกต้อนรับเมื่อมีการร้องขอ เช่น การย้ายห้องพัก นำส่งพัสดุ หรือสิ่งของ และอื่นๆ
4.ช่วยสอดส่องดูแลความสะอาดเรียบร้อย และความปลอดภัยภายในพื้นที่ รวมถึงดูแลการจอดรถ และการจราจรของลูกค้าทั้งหมดของรีสอร์ท ในบริเวณที่ตนรับผิดชอบ
5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด

Welfare

สวัสดิการ

– ประกันสังคม
– วันหยุดพักผ่อนประจำปี
– วันหยุดนักขัตฤกษ์
– วันหยุดประจำสัปดาห์ อย่างน้อย 4 วัน / เดือน
– สวัสดิการ อาหารกลางวันพนักงาน
– ส่วนลดพนักงานตามโครงสร้างสวัสดิการของบริษัทฯ ในการเข้าใช้บริการของรีสอร์ท
– ที่จอดยานพาหนะ
– ชุดพนักงาน
– ปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
– โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
– เงินช่วยเหลือ การจัดงานศพพนักงาน และครอบครัว
– รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
– การฝึกอบรม และพัฒนา
– งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี
– สวัสดิการ เงินสังสรรค์วันเกิด
– ค่าล่วงเวลา

Contact

ข้อมูลติดต่อ

Human Resources Department
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 034-761-753 (-6)