บ้านทิพย์สวนทองพาเที่ยว ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือศาลเสด็จเตี่ย ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีการสร้างศาลเสด็จเตี่ย ไว้เพื่อสักการบูชาบริเวณริมชายหาดทะเลติดกับดอนหอยหลอด

ศาลเสด็จเตี่ยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 จากพลังแห่งความศรัทธาของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแสดงถึงความเคารพรัก และสักการบูชาอันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ซึ่งภายในศาลนี้จะมีรูปปั้นเสด็จเตี่ยประดิษฐานอยู่ภายใน และบริเวณโดยรอบศาล และยังมีบันทึกของเสด็จเตี่ยที่นำมาแสดงไว้บนแผ่นหิน ความว่า

“กู…กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้เป็นโอรสของพระปิยมหาราช ขอประกาศให้พวกมึงรับรู้ไว้ว่าแผ่นดินสยามนี้ บรรพบุรุษได้เอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตแลกไว้ ไอ้อีมันผู้ใดคิดบังอาจทำลายแผ่นดิน ทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฤากระทำการทุจริต ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวม จงหยุดการกระทำนั้นเสียโดยเร็ว ก่อนที่กูจะสั่งทหารผลาญสิ้นทั้งโคตรให้หมดเสนียดของแผ่นดินสยามอันเป็นที่รักของกู ตราบใดที่คำว่า “อาภากร” ยังยืนหยัดอยู่ในโลก กูจะรักษาแผ่นดินสยามของกู ลูกหลานทั้งหลาย แผ่นดินใดให้เรากำเนิดมา มิให้อนาทรร้อนใจ จงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้น แผ่นดินใดที่ให้ซุกหัวนอน ให้ความร่มเย็นเป็นสุข มิให้อนาทรร้อนใจ จงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้น”

คำจารึกของเสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ท่านต้องการให้คนไทยได้สำนึกถึงความรักชาติ รักแผ่นดินบ้านเกิด พระองค์ทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่สำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือจากประเทศอังกฤษ และทรงเป็นผู้บังคับการเรือนำเรือหลวงพระร่วงจากประเทศอังกฤษเข้ามายังกรุงเทพฯ นับเป็นครั้งแรกที่นายทหารเรือไทยเดินเรือรบหลวงไกลข้ามทวีป และท่านยังได้รับการขนานนามว่าเป็นพระบิดาแห่งราชนาวีไทยอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก amphawatoday.com , กองทัพเรือ , สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 3 สมุทรสาคร กรมเจ้าท่า, m.edtguide.com