ขอเชิญทุกท่านบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

จังหวัดสมุทรสงคราม จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมกันบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อส่งไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม อยู่ในขณะนี้

โดยสามารถบริจาคได้ที่หน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 2. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
 3. หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม
 4. สหกรณ์ประมง แม่กลอง จำกัด
 5. สมาคมประมงสมุทรสงคราม
 6. สมาคมประมงเรือลากคู่สมุทรสงคราม
 7. มูลนิธิสว่างเบญจธรรม
 8. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
 9. อำเภอทุกอำเภอ
 10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
 11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม

และเปิดบัญชีสำหรับผู้ที่จะร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสมุทรสงคราม ชื่อบัญชี “สมุทรสงครามรวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๗๐๙-๐-๓๓๒๓๔-๙

บ้านทิพย์สวนทองขอเป็นกำลังให้พี่น้องชาวไทยที่ประสบเหตุอุทกภัยภาคใต้ เพราะเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.samutsongkhram.go.th