Waitress and Waiter

Baantip Suantong Resort

รายละเอียดตำแหน่ง

Salary :                                  10,000 – 12,000  บาท (50บาท/ชั่วโมง สำหรับ Part time)
เงินเดือน   

Types of employees :            Full time / Part time
ประเภทงาน                            เต็มเวลา / ชั่วคราว

Area :                                    Samut Songkhram
ปฏิบัติงานที่จังหวัด                สมุทรสงคราม  

Education :                          Higher Vocational Certificate / Mathayom 6
การศึกษา                              ปวส หรือ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป  

Experience :                        0  Year (ปี)
ประสบการณ์การทำงาน

Gender :                              Male/Female
เพศ                                      ชาย / หญิง

Age :                                    20 – 40 years old
อายุ                                      20 – 40 ปี

Unit :                                   2 อัตรา
จำนวนรับ                                      

Job Qualifications

ข้อกำหนด

1. มีใจรักงานบริการ บุคคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม
2.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีระเบียบวินัยในการทำงาน
3.มีความรวดเร็ว คล่องตัว มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต
4.มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5.สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์-วันนักขัตฤกษ์ได้ สามารถปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานได้ตามตารางงานที่กำหนด โดยจะมีวันหยุดธรรมดา หรือ อาจมีหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับการจัดตารางเวลาในแต่ละเดือน
6.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
7.ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีประวัติติดยาเสพติด ไม่ติดสุรา-บุหรี่ ไม่ติดการพนัน มีสุขภาพร่างกายเเข็งแรง
8.หากสามารถเข้างานเช้ามืด หรือ เลิกงานดึกได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9.หากมีประสบการณ์ทางด้านงานบริการในธุรกิจร้านอาหาร หรือ ห้องอาหารโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
10.หากมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

Job Details

รายละเอียดงาน

1.รับผิดชอบในการบริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในห้องประชุม/ ห้องจัดเลี้ยง/ ห้องอาหาร ของรีสอร์ทด้วยอัธยาศัยไมตรีที่เป็นมิตร มีกิริยามารยาทที่ดี
2.
มีหน้าที่ดูแลลูกค้าตลอดเวลาที่มีงานประชุม/ จัดเลี้ยง/ ทานอาหาร รวมถึงรักษามาตรฐานการบริการให้ดีสม่ำเสมอ
3.บริการเสริฟอาหาร และเครื่องดื่ม, จัดเตรียมโต๊ะอาหาร, ทำความสะอาดโต๊ะอาหาร
4.ดูแลความสะอาดในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ดูแลความเรียบร้อย พร้อมให้บริการลูกค้าเสมอ
5.ดูแล จัดเก็บอุปกรณ์ (โต๊ะ เก้าอี้ จาน) ให้เรียบร้อยทั้งก่อนเวลาที่มีงาน และหลังจากจบงาน
6.สร้างความประทับใจ และประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด

Welfare

สวัสดิการ

– ประกันสังคม
– วันหยุดพักผ่อนประจำปี
– วันหยุดนักขัตฤกษ์
– วันหยุดประจำสัปดาห์ อย่างน้อย 4 วัน / เดือน
– สวัสดิการ อาหารกลางวันพนักงาน
– ส่วนลดพนักงานตามโครงสร้างสวัสดิการของบริษัทฯ ในการเข้าใช้บริการของรีสอร์ท
– ที่จอดยานพาหนะ
– ชุดพนักงาน
– ปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
– โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
– เงินช่วยเหลือ การจัดงานศพพนักงาน และครอบครัว
– รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
– การฝึกอบรม และพัฒนา
– งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี
– สวัสดิการ เงินสังสรรค์วันเกิด
– ค่าล่วงเวลา

Contact

ข้อมูลติดต่อ

Human Resources Department
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 034-761-753 (-6)