พนักงานบริการห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม

Baantip Suantong Resort

รายละเอียดตำแหน่ง

Salary :                                  10,001 – 15,000 บาท
เงินเดือน   

Types of employees :            Full Time 
ประเภทงาน                            เต็มเวลา

Area :                                    Samut Songkhram
ปฏิบัติงานที่จังหวัด                สมุทรสงคราม  

Education :                          High Vocational Certificate
การศึกษา                              ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

Experience :                        0 – 1 year(s)
ประสบการณ์การทำงาน

Gender :                              Male /Female
เพศ                                      ชาย / หญิง

Unit :                                   2 อัตรา
จำนวนรับ                                      

Job Qualifications

ข้อกำหนด

1. มีใจรักงานบริการ บุคคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม
2. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีระเบียบวินัยในการทำงาน
3. มีความรวดเร็ว คล่องตัว มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต
4. มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์-วันนักขัตฤกษ์ได้ สามารถปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานได้ตามตารางงานที่กำหนด โดยจะมีวันหยุดธรรมดา หรือ อาจมีหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับการจัดตารางเวลาในแต่ละเดือน
6. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
7. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีประวัติติดยาเสพติด ไม่ติดสุรา-บุหรี่ ไม่ติดการพนัน มีสุขภาพร่างกายเเข็งแรง
8. สามารถเข้างานเช้า (07.00น.) หรือ เลิกงานดึก (22.00น.)  เป็นบางโอกาสได้ 
9. หากมีประสบการณ์ทางด้านงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ในโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
10. หากมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Details

รายละเอียดงาน

  1. รับผิดชอบในการบริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในห้องประชุม/ ห้องจัดเลี้ยง/ ห้องอาหาร ของรีสอร์ทด้วยอัธยาศัยไมตรีที่เป็นมิตร มีกิริยามารยาทที่ดี
  2. มีหน้าที่ดูแลลูกค้าตลอดเวลาที่มีงานประชุม/ จัดเลี้ยง/ ทานอาหาร รวมถึงรักษามาตรฐานการบริการให้ดีสม่ำเสมอ
  3. รับผิดชอบในการดูแลเครื่องเสียง อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องเสียง และการจัดประชุม เครื่อง และจอฉายโปรเจ็คเตอร์ สายเคเบิล และการติดตั้งอุปกรณ์ และสื่อที่ใช้ในการประชุม จัดเลี้ยง ต่างๆ อาทิเช่น ป้าย ซุ้มดอกไม้ แจกัน โซฟา โต๊ะ เก้าอี้ และผ้าห้องประชุมต่างๆ
  4. ช่วยเหลือทีมบริการอาหาร และเครื่องดื่มในการเสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่ม, จัดเตรียมโต๊ะอาหาร, ทำความสะอาดโต๊ะอาหาร
  5. ดูแลความสะอาดในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ดูแลความเรียบร้อย พร้อมให้บริการลูกค้าเสมอ
  6. ดูแล จัดเก็บอุปกรณ์ ให้เรียบร้อยทั้งก่อนเวลาที่มีงาน และหลังจากจบงาน
  7. สร้างความประทับใจ และประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด

Welfare

สวัสดิการ

– ประกันสังคม
– วันหยุดพักผ่อนประจำปี
– วันหยุดนักขัตฤกษ์
– วันหยุดประจำสัปดาห์ อย่างน้อย 4 วัน / เดือน
– สวัสดิการ อาหารกลางวันพนักงาน
– ส่วนลดพนักงานตามโครงสร้างสวัสดิการของบริษัทฯ ในการเข้าใช้บริการของรีสอร์ท
– ที่จอดยานพาหนะ  (เงื่อนไขเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ)
– ชุดพนักงาน
– ปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
– โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
– เงินช่วยเหลือ การจัดงานศพพนักงาน และครอบครัว
– รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
– การฝึกอบรม และพัฒนา
– งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี
– สวัสดิการ เงินสังสรรค์วันเกิด
– ค่าล่วงเวลา

Contact

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายบุคคล

อีเมล์ : [email protected]

เบอร์โทรศัพท์ : 034-761-753 (-6)