เยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์กับ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

บ้านทิพย์สวนทอง ขอแนะนำสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม นั่นก็คือ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก (Nativity of Our Lady Cathedral) เป็นอาสนวิหารประจำเขตมิสซังราชบุรี สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ แก่การบังเกิดของพระแม่มารีย์ สถานที่แห่งนี้จัดว่าเป็นสถานที่สักการะ อันศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนนิกายโรมันคาทอลิก โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2433 ใช้เวลาก่อสร้างถึง 6 ปี เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกทิคที่สร้างด้วยอิฐเฝา ผนังฉาบด้วยปูนตำกับน้ำเชื่อมจากอ่อนไล่สีดำ ภายในประดับด้วยกระจก สีที่สวยงามจากประเทศฝรั่งเศส มีรูปแกะสลักประดับบานประตู พร้อมด้วย เรื่องราวตามคัมภีร์ไบเบิลบรรยายเป็นเกร็ดประวัติพระนางมารีย์พรหมจารีตามคัมภีร์ไบเบิล และภาพของบรรดานักบุญทั้งชายและหญิง มีรูปปั้น ธรรมาสน์ อ่างล้างบาป ขาเทียนลักษณะต่างๆ และรูปแกะสลักประดับบานประตู บรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์คริสต์ศาสนาบางตอน

เมื่อสักการะและชื่นชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม  เสร็จแล้ว สามารถเดินทางมาพักผ่อน ณ บ้านทิพย์สวนทองที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการทำงานดีกว่าค่ะ เรามีห้องพักทั้งโซนในสวนหรือริมน้ำไว้บริการค่ะ ชมรายละเอียดเพิ่มเติมของบ้านทิพย์สวนทองได้ที่ www.baantip.com หรือ LINE :@Baantip (อย่าลืม @ ข้างหน้านะคะ) คลิก http://bit.ly/AddLineBaantip   หรือโทร. 096-346-9496 , 092-252-5160