มารู้จักต้นกำเนิดของแม่น้ำราชบุรี เบญจสุทธิคงคา

บ้านทิพย์สวนทองจะพาไปรู้จักแม่น้ำราชบุรี เบญจสุทธิคงคา เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเที่ยวไม่ขาดสายเนื่องจากเป็นจุดรวมของแม่น้ำหลายสายและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวท้องถิ่น

แม่น้ำราชบุรี เบญจสุทธิคงคา เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญในแง่ของพิธีกรรมและความเชื่อ เบญจสุทธิคงคา เป็นความหมายของแม่น้ำสายสำคัญ 5 สาย ที่มีการนำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำทั้ง 5 สายนี้ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบพิธีมหามงคลต่างๆ ได้แก่

1. แม่น้ำเจ้าพระยา (จากจังหวัดอ่างทอง)
2. แม่น้ำเพชรบุรี (จากจังหวัดเพชรบุรี)
3. แม่น้ำบางปะกง (จากจังหวัดนครนายก)
4. แม่น้ำป่าสัก (จากจังหวัดสระบุรี)
5. แม่น้ำราชบุรี (จากจังหวัดสมุทรสาคร) อันเป็นที่มาของ “เบญจสุทธิคงคา”โดยอนุโมตามปัญจมหานทีในชมพูทวีป

ในส่วนของแม่น้ำราชบุรีนั้น จุดที่ถูกกำหนดให้เป็นจุดตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ได้แก่บริเวณคลองสามแยกหน้าวัดดาวดึงส์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นจุดที่เป็นสามแยกที่น้ำจากคลอง 3 คลอง คือ คลองผีหลอก คลองอัมพวา และคลองดำเนินสะดวก ไหลมาบรรจบกันตรงนี้ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลอง ซึ่งบริเวณจุดรวมน้ำดังกล่าวเป็นวังน้ำวนที่มีน้ำลึกและเชี่ยวมาก ถือเป็นบ่อที่ลึกที่สุดในบริเวณนั้น
ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสต้น ณ คลองอัมพวา ได้เสด็จมาประทับยังศาลาการเปรียญในวัดดาวดึงส์ และโปรดให้จัดทำเครื่องเสวยในบริเวณนั้น และใช้น้ำที่จุดดังกล่าวมาใช้ประกอบการทำเครื่องเสวยอีกด้วย ชาวบ้านในละแวกนั้นจึงถือว่าน้ำที่คลองสามแยก หน้าวัดดาวดึงส์แห่งนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีการอัญเชิญมาใช้เพื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยน้ำที่ตักมานั้น จะตั้งพิธีเสก ณ เจดียสถานแห่งนั้น ก่อนจัดส่งเข้าไปทำพิธีต่อไ

ประวัติศาสตร์ของแม่น้ำสายนี้ที่อยู่กับชาวบ้านอัมพวามาอย่างยาวนาน หากใครแวะมาท่องเที่ยวสมุทรสงครามแนะนำว่าให้ไปเที่ยวที่ แม่น้ำราชบุรี เบญจสุทธิคงคา กันนะคะ แล้วแวะมาพักผ่อนกับเราบ้านทิพย์สวนทองนะคะ ชมรายละเอียดเพิ่มเติมของบ้านทิพย์สวนทองได้ที่ www.baantip.com หรือ LINE :@Baantip (อย่าลืม @ ข้างหน้านะคะ) คลิก http://bit.ly/AddLineBaantip   หรือโทร. 096-346-9496 , 092-252-5160