วันนี้บ้านทิพย์สวนทองจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยงเกษตรเชิงอนุรักษ์ ในจังหวัดสมุทรสงครามนั่นคือ โรงเรียนนาเกลือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตพอเพียง แห่งแรกของประเทศไทย ที่เป็นสถานที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเรื่องการทำนาเกลือ และเป็นการอนุรักษ์อาชีพดั้งเดิมของคนไทยให้คงอยู่ รวมทั้งเป็นจุดท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ กิจกรรมภายในโรงเรียนมีการบรรยายครบถ้วนถึงกระบวนการทำนาเกลือ พร้อมมีการทำนาเกลือจำลอง ให้เห็นทุกกระบวนการกว่าจะมาเป็นเกลือในแต่ละชนิด พร้อมลงมือปฏิบัติจริงโดยให้ลงนาเกลือจริงๆ และให้ทดลองใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการทำนาเกลือด้วยค่ะ

นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วยังช่วยให้ความรู้ แก่ผู้ที่สนใจได้อีกด้วยค่ะ ทั้งดีและมีประโยชน์ขนาดนี้บ้านทิพย์สวนทองแนะนำว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่งค่ะ จากนั้นแวะพักผ่อนหย่อนใจได้ที่บ้านทิพย์สวนทองของเราได้นะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของบ้านทิพย์สวนทอง โทร. 096-346-9496 , 092-252-5160