เรือหลวงแม่กลอง ความภาคภูมิใจของชาวสมุทรสงคราม

เรือหลวงแม่กลอง หนึ่งในความยิ่งใหญ่ของราชนาวีไทย เป็นหนึ่งในความภูมิใจที่ชื่อ “แม่กลอง” ได้เป็นชื่อของเรือลำนี้ บ้านทิพย์สวนทองจะมาท่านมารู้จักเรือหลวงแม่กลองกันค่ะ

เรือหลวงแม่กลอง (HTMS Mae Klong) เป็นเรือสลูป (Sloop) ที่มีขีดความสามารถในการรบบนผิวน้ำ การปราบเรือดำน้ำและต่อสู้อากาศยาน นอกจากนี้เรือหลวงลำนี้ยังถือเป็นเรือครูที่ใช้ฝึกของทหารเรือไทย และที่สำคัญเป็นเรือธงลำแรกของกองทัพเรือไทย และประจำการยาวนานที่สุดของราชนาวีไทยอีกด้วย

เรือหลวงแม่กลอง เข้าประจำการเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 ได้รับพระราชทานนามว่า “เรือหลวงแม่กลอง” ตามชื่อแม่น้ำสายสำคัญของชาติสายหนึ่งที่มาสิ้นสุดยังจังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากที่ว่าเรือหลวงลำนี้จะได้ปกป้องอาณาจักรไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และภาระกิจอื่น ๆ อีกมากมายแล้ว ยังได้รับหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 และพระอนุชาธิราช จากท่าราชวรดิษฐ์ไปยังเรือซีแลนเดีย เกาะสีชัง เมื่อครั้งเสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นเรือพระที่นั่งรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีเสด็จนิวัติสู่พระนครอีกด้วย

– เป็นเรืออัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

– เป็นเรือพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในการเสด็จฯ ตรวจพลสวนสนามทางเรือ เพื่อทอดพระเนตรการยกพลขึ้นบกที่หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

นอกจากภารกิจรับใช้ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทแล้ว เรือหลวงแม่กลองยังได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นด้วยเช่นกัน คือ เป็นเรือออกลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยตามเขตแนวชายแดน ประเทศกัมพูชาในช่วงที่เกิดเหตุการณ์สู้รบครั้งสำคัญ ๆ และยังถูกใช้เป็นเรือยิงสลุต เพื่อรับรองบุคคลสำคัญอีกด้วย

ปัจจุบันเรือหลวงแม่กลอง ได้ปลดประจำการลงเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ตามพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำริว่า “กองทัพเรือควรอนุรักษ์เรือรบเก่าไว้” โดยปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทย ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ จังหวัดสมุทรปราการ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ